PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Na první všeobecnou preventivní prohlídku Vás pozveme do ordinace zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice.

Do konce prvního roku života vás s dítětem čekají preventivní prohlídky ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4 měsících věku a dále po dvou měsících – v 6, 8, 10 a ve 12 měsících.

Následuje prohlídka v odstupu půl roku – v 18 měsících věku a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.

Poslední preventivní prohlídka se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.

Preventivní prohlídky jsou povinné, jejich frekvence a obsah se řídí ustanoveními vyhlášky o preventivních prohlídkách.

Na preventivní prohlídky vás pozveme SMS zprávou nebo poštou.

Noste s sebou očkovací průkaz, u dětí od 3 let moč. Pokud je vaše dítě sledováno u jiného odborného lékaře / specialisty nezapomeňte na kopie odborných nálezů.