SPORTOVNÍ PROHLÍDKY

Sportovní prohlídku vyžadují sportovní oddíly zpravidla 1× za rok, dle vyhlášky musí sportovní prohlídku prohlídku provést registrující lékař, vyjma prohlídek pro sportovní gymnázia nebo vrcholové a reprezentační sportovce, kde provádí prohlídku lékař se specializací v oboru  sportovní lékařství.

Vstupně požadujeme při prohlídce EKG – klidové EKG, hodnocené dle kriterií pro sportovce (musí zhodnotit dětský kardiolog, ev. sportovní lékař), při prohlídce měříme TK, výšku, váhu, hodnotíme visus, dále se provádí  somatická prohlídka a anamnéza se zaměřením na kardiovaskulární rizika.

Kontaktní sporty + motokáry – požadujeme pro provedení prohlídky zátěžové EKG – opět provádí dětský kardiolog či sportovní lékař.

Cena prohlídky u nás je 250 Kč, EKG klidové i zátěžové si hradí rodiče (klidové EKG vyžadujeme 1× vstupně  nebo při změně zdravotního stavu, zátěžové EKG u kontaktních sportů alespoň 1× za dva roky).