Praktický lékař pro děti a dorost – Most

Praktický lékař pro děti a dorost | MUDr. Silvie Sternthalová
Tel.: +420 476 706 199

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
Cena
Nástupní list do mateřské školky
100 Kč
Formulář na letní tábor, rekreační pobyt, školku a školu v přírodě
150 Kč
Potvrzení o nutnosti dietního stravování pro OSSZ
150 Kč
Přihláška ke studiu na střední a vysokou školu
100 Kč
Sportovní prohlídka
250 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro práci v potravinářství
150 Kč
Vystavení kopie zdravotního a očkovacího průkazu dítěte
350 Kč
Formulář pojistné události – úrazová pojistka
150 Kč
Formulář bodového hodnocení úrazu
150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost
150 Kč
Pořízení kopie za zdravotní dokumentace – 1 strana
4 Kč
LÉKAŘSKÉ ÚKONY
Cena
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění*
200 Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství
400 Kč
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz
400 Kč
Aplikace naušnic – I (dle zvoleného typu – včetně naušnic)
350 Kč
Aplikace naušnic – II (dle zvoleného typu – včetně naušnic)
500 Kč
* očkovací “servis” (nákup, skladování a pojištění vakcín, aplikace a lékařský dohled)