CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH POJIŠŤOVNOU

ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY CENA | Kč
Nástupní list do mateřské školky 100 Kč
Formulář na letní tábor, rekreační pobyt, školku a školu v přírodě 150 Kč
Potvrzení o nutnosti dietního stravování pro OSSZ 150 Kč
Přihláška ke studiu na střední a vysokou školu 100 Kč
Sportovní prohlídka 250 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro práci v potravinářství 400 Kč
Lékařská zprává pro potřeby soudu a policie na žádost rodičů 150 Kč
Vystavení kopie zdravotního a očkovacího průkazu dítěte 350 Kč
Formulář pojistné události – úrazová pojistka 150 Kč
Formulář bodového hodnocení úrazu 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 150 Kč
Pořízení kopie za zdravotní dokumentace – 1 strana 4 Kč
LÉKAŘSKÉ ÚKONY CENA | Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění* 200 Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství 400 Kč
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz 400 Kč
Aplikace naušnic – I (dle zvoleného typu – včetně naušnic) 350 Kč
Aplikace naušnic -II (dle zvoleného typu – včetně naušnic) 500 Kč
* očkovací “servis” (nákup, skladování a pojištění vakcín, aplikace a lékařský dohled)