Praktický lékař pro děti a dorost – Most

Praktický lékař pro děti a dorost | MUDr. Silvie Sternthalová
Tel.: +420 476 706 199

SPORTOVNÍ PROHLÍDKY

Sportovní prohlídku vyžadují sportovní oddíly zpravidla 1× za rok, dle vyhlášky musí sportovní prohlídku prohlídku provést registrující lékař, vyjma prohlídek pro sportovní gymnázia nebo vrcholové a reprezentační sportovce, kde provádí prohlídku lékař se specializací v oboru  sportovní lékařství.

Vstupně požadujeme při prohlídce EKG – klidové EKG, hodnocené dle kriterií pro sportovce (musí zhodnotit dětský kardiolog, ev. sportovní lékař), při prohlídce měříme TK, výšku, váhu, hodnotíme visus, dále se provádí  somatická prohlídka a anamnéza se zaměřením na kardiovaskulární rizika.

Pro kontaktní sporty a motosport – požadujeme pro provedení zátěžové prohlídky EKG. Ty opět provádí dětský kardiolog či sportovní lékař.

  • cena prohlídky je 250 Kč
  • klidové i zátěžové EKG hradí rodiče
  • klidové EKG vyžadujeme 1× vstupně nebo při změně zdravotního stavu
  • zátěžové EKG u kontaktních sportů alespoň 1× za dva roky
Sportovní prohlídky