Praktický lékař pro děti a dorost – Most

Praktický lékař pro děti a dorost | MUDr. Silvie Sternthalová
Tel.: +420 476 706 199

Dětský očkovací kalendář
hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2022

Dětský očkovací kalendář uvádí jednoduchý a stručný přehled povinného i nepovinného hrazeného očkování dětí v ČR. Přehledná tabulka uvádí různé typy vakcinací, i počty dávek, které je třeba aplikovat, aby očkované dítě bylo chráněno proti nákaze. V očkovacím kalendáři jsou uvedena hrazená očkování dle platné legislativy a doporučená očkování podle aktuálních poznatků.
TermínPovinná hrazená očkováníNepovinná hrazená očkování
Věk dítěteNemocOčkovací látkaNemocOčkovací látka
od 4. dne do 6.týdneTuberkulóza (pouze
u rizikových dětí s indikací) #
BCG vaccine SSI
od započatého
9. týdne (2 měsíce)
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae bHexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima
1. dávka *
2.–3. měsícIMO BBexsero – 1. dávka**
IPOPrevenar 13, Synflorix – 1. dávka ***
4 měsíceZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae bHexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima
2. dávka*
4.–6. měsícIMO BBexsero – 2. dávka
IPOPrevenar 13, Synflorix – 2. dávka ***
11.–13. měsícZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae bHexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima
3. dávka*
12.–15. měsícIMO BBexsero – 3. dávka
IMO A,C,W,YNimenrix, Menquadfi – 1. dávka****
IPOPrevenar 13, Synflorix – 3. dávka ***
13.–18. měsícSpalničky, zarděnky, příušniceM-M-RVAXPRO
1. dávka
od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěteSpalničky, zarděnky, příušniceM-M-RVAXPRO
2. dávka
Záškrt, tetanus, černý kašelTdap vakcína: Infanrix,
Boostrix (přeočkování)
od dovršení 10. do dovršení 11. rokuZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrnaTdap-IPV vakcína: Boostrix polio, Adacel Polio (přeočkování)
od dovršení 13. do dovršení 14. rokuOnemocnění lidským papillomaviremCervarix, Gardasil, Gardasil 9 (celkem 2 dávky)
od dovršení 14. do dovršení 15. roku věkuIMO BTrumenba, Bexsero (celkem 2 dávky) ¤
IMO A,C,W,YNimenrix, Menveo, Menquadfi 1 dávka ¤ ¤

# Včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí pro rizkové skupiny dětí.

* U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).

** Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku.

*** U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).

**** Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku.

¤ Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku. Očkování je hrazeno, pokud bylo v tomto věku zahájeno.

¤¤ Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou od dovršení čtrnáctého do dovršení patnáctého roku věku.

IMO Invazivní meningokové onemocnění

IPO Invazivní pneumokokové onemocnění.

Upraveno podle vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.