OČKOVACÍ KALENDÁŘ

TERMÍN OČKOVÁNÍ
3. – 6. týden Očkování proti tuberkulóze: očkováni jsou pouze novorozenci a kojenci, u kterých je v rodině riziko nákazy.
od 9. týdne 1. dávka hexavalentní očkovací látky (proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilu influenzae B, dětské přenosné obrně a hepatitidě typu B v jedné injekci.)
———————————
1. dávka pneumokokové vakcíny.
(pneumokoková vakcína není povinná, ale je hrazena ze zdravotního pojištění)
(U dítěte, které bylo očkováno proti tuberkulóze, se první dávka hexavakcíny podává až po 15. týdnu a po zahojení jizvy po BCG inokulaci.)
4. – 5. měsíc 2. dávka hexavalentní očkovací látky.
(nově po 2 měsících od 1.dávky, čili namísto schématu 3+1 se užívá 2+1)
———————————
2. dávka pneumokokové vakcíny.
(nepovinná, ale hrazená ze zdravotního pojištění)
Jen u nedonošených dětí gestačního stáří <37 týden, pokud nekorigujeme jejich věk, a očkujeme dle věku kalendářního, zůstává schéma 3+1, kde v intervalu 1-2 měsíců podáváme 3 dávky hexavakciny + pneumokokové vakciny a následuje přeočkování za 6 měsíců od 3. dávky.
4.–5. měsíc 3. dávka hexavalentní očkovací látky.
———————————
3. dávka pneumokokové vakcíny.
(jen pro nedonošené dětí <37 týden nebo u očkovaných bez respektování korigovaného věku)
11. – 13. měsíc 3. dávka hexavalentní očkovací látky
———————————
3. dávka pneumokokové vakcíny.
(vakcína proti pneumokoku se podává současně s hexavakcínou, nebo v odstupu 2 týdnů. Je hrazená ze zdravotního pojištění, není povinná.)
13. – 18. měsíc Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám.
21. – 28. měsíc Druhé očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám.
5–6 let Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli + druhé očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
10–11 let Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně.
(další přeočkování proti tetanu po 15 letech)
13–14 let Očkování proti lidským papilomamavirům (2dávky: 0– 6 měsíců) (Očkování není povinné, ale je hrazené ze zdravotního pojištění.)

Přehled nadstandardního očkování naleznete zde.