Praktický lékař pro děti a dorost – Most

Praktický lékař pro děti a dorost | MUDr. Silvie Sternthalová
Tel.: +420 476 706 199

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

  • Na první všeobecnou preventivní prohlídku Vás pozveme do ordinace zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice.
  • Do konce prvního roku života vás s dítětem čekají preventivní prohlídky ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4 měsících věku a dále po dvou měsících – v 6, 8, 10 a ve 12 měsících.
  • Následuje prohlídka v odstupu půl roku – v 18 měsících věku a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.
  • Poslední preventivní prohlídka se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.
  • Preventivní prohlídky jsou povinné, jejich frekvence a obsah se řídí ustanoveními vyhlášky o preventivních prohlídkách.
Na preventivní prohlídky vás pozveme SMS zprávou nebo poštou.

Nezapomeňte

Mějte u sebe očkovací průkaz pacienta a u dětí od 3 let přineste i ranní moč. Pokud je vaše dítě sledováno u jiného odborného lékaře nebo specialisty nezapomeňte na kopie odborných nálezů.

preventivní prohlídky