Praktický lékař pro děti a dorost – Most

Praktický lékař pro děti a dorost | MUDr. Silvie Sternthalová
Tel.: +420 476 706 199

O nás

Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Silvie Sternthalová

  • Promovala v roce 1998 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  • Poté pracovala jako sekundární lékař na dětském oddělení v Teplicích. V roce 2001 atestovala v oboru Pediatrie a od roku 2006 získala specializovanou způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost.
  • V ordinaci PLDD  pracuje od roku 2008.
  • Je držitelem licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
o nás
o nás

Milena Nováčková

  • Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Mostě.
  • Poté pracovala na dětském lůžkovém oddělení v Mostě a v Praze, následně začala pracovat v ordinaci  PLDD v Mostě, a zde pracuje dosud.
  • Získala specializovanou způsobilost v oboru Dětská sestra